Wysyłka kurierska na terenie całego kraju

Dostawa

do kasy suma: 0,00 zł
Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych Kupujących, którzy składają Zamówienie w Sklepie. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Produkcja Handel Doradztwo Mateusz Ludwiniak, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8222213344, REGON 141829976;

 

 • Kontakt z Administratorem danych możliwy jest telefonicznie pod nr. tel. +48 (22) 783 80 22 lub mailowo pod adresem: sklep@steki.pl 
 • Administrator danych ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych i oświadcza, iż z najwyższą starannością przestrzega wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO“). Ponadto Administrator oświadcza, że podczas przetwarzania danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych, odpowiednio do zagrożeń oraz kategorii danych. Środki takie zostały zastosowane także w celu zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym,  przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem czy też zniszczeniem.

 

 

 

 • Cele przetwarzania danych osobowych, podstawa prawna przetwarzania oraz okres ich przechowywania:

 

 1. Zawarcie umowy - w przypadku dokonania zakupu towarów, złożenia zamówienia lub zapytania ofertowego w dowolnej formie, podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 • Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 • Dane te będą przechowywane przez okres 6 lat od momentu zawarcia umowy.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności.
 1. Rejestracja w Sklepie - rejestracja w sklepie internetowym, oznacza, że podane przez Państwa dane będą przetwarzane w celu utrzymywania Konta w sklepie internetowym, prowadzenia historii zakupów, oraz dokonywania transakcji za pośrednictwem strony sklepu.
 • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 • Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub do momentu ustania potrzeby przetwarzania, związanej z koniecznością ochrony praw Administratora.
 • Przetwarzane dane imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności.
 1. Marketing - wyrażenie przez Państwa zgody na otrzymywanie informacji marketingowych oznacza, że będą one przetwarzane w celu przesyłania dozwolonych informacji reklamujących towary Administratora.
 • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 • Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu. 
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe.
 1. Wypełnienie obowiązków nakładanych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy prawa podatkowego i rachunkowego –gdy jest to konieczne ze względu na obowiązujące regulacje prawne, Państwa dane będą przetwarzane w celu wywiązania się przez Administratora z nakładanych na niego obowiązków.
 • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 • Dane osobowe przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji związanej z nałożonymi obowiązkami.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności.
 1. Stosowanie plików cookies – Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i które przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu lub podmioty z nim współpracujące. W przypadku zaakceptowania plików cookies na stronach Sklepu, dane w nich zawarte będą przetwarzane do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości oraz do utrzymanie sesji po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).
 • Dane te będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. 
 • Przetwarzane dane: dane dotyczące lokalizacji, adres IP, język strony internetowej.
 1. Kontakt - w przypadku kontaktu z Administratorem w dowolnej sprawie, w szczególności zapytania ofertowego, dane będą przetwarzane w celu kontaktu z osobami podającymi dane.
 • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. kontakt z klientami i potencjalnymi klientami).
 • Dane te będą przetwarzane przez okres potrzeby kontaktu po obydwu stronach lub do momentu cofnięcia zgody.
 • Przetwarzane dane: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe.
 1. Dozwolona prawem analiza sprzedaży – Państwa dane mogą być wykorzystywane do analizy sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu, w tym do prowadzenia statystyk oraz prowadzenia historii sprzedaży na wewnętrzne potrzeby Administratora.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. potrzeba dokonywania analizy zapotrzebowań rynku).
 • Dane te będą przetwarzane do momentu ustania potrzeby dokonywania analizy rynku lub zgłoszenia sprzeciwu.
 • Przetwarzane dane: treść zamówienia, dane dotyczące lokalizacji.
 1. Dochodzenie roszczeń – Państwa dane mogą być wykorzystywane również w celu dochodzenia uzasadnionych roszczeń przez administratora a co za tym idzie prowadzenia ewentualnych postępowań sądowych.
 • Podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. ochrona własnych praw i ich dochodzenie).
 • Dane będą  przetwarzane przez okres 6 lat lub przez okres, w którym Administrator może dochodzić swych roszczeń.
 • Przetwarzane dane: Przetwarzane dane: imię i nazwisko, dane adresowe, dane kontaktowe, dane dotyczące płatności.

 

 

 • Informacja o odbiorcach Państwa danych osobowych:

 

Jeśli będzie to konieczne, możemy przekazać Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie następującym grupom:

 1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
 2. dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym szeroko pojęte usługi IT,
 3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi kadrowe, księgowe, badania jakości obsługi, analizy rynku, dochodzenia należności, usługi prawne, usługi windykacyjne,
 4. kurierom,
 5. operatorom systemów płatności elektronicznych oraz bankom w zakresie realizacji płatności,
 6. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Ze względu na to, że Administrator danych z najwyższą starannością dba o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, przekazanie  tych danych podmiotom trzecim i przetwarzanie ich w naszym imieniu związane będzie z zawarciem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, z uwzględnieniem braku potrzeby zawierania takiej umowy w przypadku ziszczenia się podstawy do przekazania danych organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej oraz, że nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

 • Przysługujące Państwu prawa:

 

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

 1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. przenoszenia danych;
 3. żądania usunięcia danych osobowych z wyjątkiem, gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów;
 5. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na podanie  danych  osobowych  w  dowolnym momencie, w sytuacji, w której przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody wywołuje efekt od momentu otrzymania przez Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale i konieczne do rozpoczęcia kontaktu z Administratorem w celach związanych z dokonywaniem zakupów w Sklepie.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium